skip to Main Content
Het Is Niet Goed Als De één Blij Is En De Ander Niet

Het is niet goed als de één blij is en de ander niet

“Het besef dat je de bouw als één sector moet zien wint aan belang. Je moet je verdiepen in elkaars belangen. Het is niet goed als de één blij is en de ander niet. Je moet het echt samen doen. Dat moet ook vooral omdat je anders de uitdagingen niet aan kunt. We moeten verduurzamen. Er liggen concrete doelen na Parijs. We moeten innovatiever zijn. Maar dat kun je niet alleen. En als wij het niet doen dan doen Ikea en Google het wel.”

“Je moet het echt samen doen”
Wij herkennen onszelf in het bovenstaande stukje tekst, geschreven door Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Door de omvang van de projecten die Hemink realiseert is dit voor ons van groot belang. Om goed te kunnen samenwerken is een duidelijke overlegstructuur en transparantie voor zowel de werkzaamheden, als prijs noodzakelijk. Transparantie is een woord dat te pas en onpas wordt toegepast, maar uiteindelijk gaat het om de duidelijkheid naar elkaar toe: Wat doe jij? Hoe doe je dit? En waarom doe je dit? Vooraf in kaart brengen wie wat doet en op welk moment van de dag, maakt samenwerken prettig en aangenaam. Om deze reden is het noodzakelijk dat uit te voeren werkzaamheden in detail besproken worden. Dit doen wij aan de hand van een zogenoemde LEAN planning. Deze planning wordt gemaakt met alle betrokkenen, inclusief de vaklieden die de werkzaamheden daadwerkelijk gaan uitvoeren.

De voordelen van een LEAN planning
Een goede overzichtelijke planning verlaagd de werkdruk en verhoogd het werkplezier. Dit wordt zowel door bewoner, de vaklieden als de opdrachtgever ervaren. De bewoner beoordeeld dit automatisch met een mooi cijfer. Door de opdrachtgever wordt dit beloont met een nieuw project. De opdrachtgever wil immers niets liever dan zo weinig mogelijk gezeur en zoveel mogelijk tevreden bewoners.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een voorbeeld uit de praktijk laat zien dat wij met een LEAN planning het gewenste succes behalen. Op dit moment zijn wij bezig met het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan 171 woningen te Almere. Tijdens de eerste kennismaking werd er een engineeringsplanning (tijdsplanning) opgesteld van 26 weken. In eerste instantie leek ons die 26 weken veel te lang: tijd kost immers geld, zou je zeggen en wij uit Twente gebruiken maar graag de term “niet praten, maar werken”.

In de praktijk bleek niets minder waar. In de engineeringsplanning zijn beslismomenten opgenomen waar goed de tijd voor genomen was. Beslismomenten voor onder andere: calculatie, begroting, alternatieven, opdracht, LEAN planning, uitvoering modelwoning, conclusie modelwoning, het definitieve plan etc. Door het opnemen van deze beslismomenten realiseerden wij dat het tijdsbestek van 26 weken nodig was om de werkzaamheden goed voor te bereiden. Uiteindelijk resulteerde dit in een duidelijk overzicht voor zowel alle partijen als voor de opdrachtgever en dit heeft geresulteerd in rust op de bouw.

Bewaking van de rust
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt een kort dagelijks overleg gehouden, de welbekende Daily Stand. Tijdens dit overleg wordt er naar elkaar geluisterd en goed samen-gewerkt. Voor een goed teamgevoel is met alle vaklieden de afspraak gemaakt dat iedereen tegelijk naar huis gaat.
“Samen uit, samen thuis”.

Aanvullende opdracht
Deze mooie samenwerking, zorgde voor een meer dan tevreden opdrachtgever. Dit heeft geresulteerd in een mooie aanvullende opdracht voor het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaam- heden aan 203 woningen. Op dit moment wordt er met het hele team volop samengewerkt om de werkzaamheden weer optimaal voor te bereiden. Naar verwachting starten wij met de uitvoering in mei 2019, met als doel de werkzaamheden op te leveren in mei 2020.

Opdrachtgever, partners en toppers van Hemink bedankt voor dit mooie project!

Het is niet goed als de één blij is en de ander niet

Back To Top