skip to Main Content
UWoon En Hemink Gaan Samen Voor NOM

UWoon en Hemink gaan samen voor NOM

Hemink had al een geruime tijd de focus op Uwoon om de gelegenheid te krijgen voor een project. In november 2017 was het dan zover. Hemink kreeg de kans om aan tafel te schuiven voor een aanvraag van 8 NOM woningen en 16 A label woningen.

De vaste partners zijn vanaf het eerste uur betrokken geweest en de aanvraag is grondig doorgenomen. Wij hebben vooral nagedacht over wat onze meerwaarde is voor Uwoon en haar gebruikers. Vervolgens hebben wij deze meerwaarde omgezet naar succesfactoren, namelijk bewoners en techniek.

Hemink komt al jaren achter de voordeur van de bewoners en weet met een renovatie in bewoonde staat wat de juiste werkwijze is. Wij hanteren namelijk een visuele en persoonlijke aanpak naar bewoners.
De NOM woningen vragen andere aandacht dan de A-label woningen, hiervoor hebben wij een extra schakel aan laten schuiven, namelijk Factory Zero. Sjoerd Klein Velderman van Factory Zero is de goeroe op het gebied NOM woningen en heeft een essentiele bijdrage geleverd aan de realisatie van het plan van aanpak.

De succesfactoren zijn gebundeld in een plan en presentatie, deze zijn doorslaggevend geweest voor de commissie, waarna het project is gegund aan Hemink. Na gunning zijn wij overgegaan naar een intensieve voorbereiding op detailniveau, waar alle vaklieden bij betrokken zijn. Door elk teamlid vanaf het eerste moment mee te laten denken en doen, creëer je enorme betrokkenheid en enthousiasme, waardoor het project eigen wordt.

Enthousiaste bewoners hebben wij bereid gevonden hun woning beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de proefwoning. Een proefwoning is een must bij dergelijke projecten. De theorie wordt dan toegepast in de praktijk, verbeteringen worden doorgevoerd en er wordt commitment uitgesproken over het eindresultaat. Na de proefwoning wordt de leanplanning opgezet met alle teamleden. Alle ervaring uit de praktijk wordt dan meegenomen in de planning, die is opgezet in KYP. Dit is een online planningtool waar iedereen inzicht in heeft en zijn uitgevoerde werkzaamheden kan afvinken. Het voordeel hiervan is dat de planning altijd up-to-date is en de opdrachtgever altijd inzicht heeft in de planning.

Inmiddels zijn de werkzaamheden volop in uitvoering en informeren wij u nader over het vervolg!

UWoon en Hemink gaan samen voor NOM

Back To Top