skip to Main Content
KAM: Aandacht Voor Kwaliteit, Arbeid En Milieu

KAM: Aandacht voor Kwaliteit, Arbeid en Milieu

Wie is tegen? Ik in ieder geval niet!

Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Monique Hoeve, 32 jaar en woonachtig in Holten samen met mijn vriend. Ik ben sinds mei 2018 in dienst bij Hemink als KAM–Coördinator. Uit hoofde van mijn functie ben ik verantwoordelijk voor het maken, verbeteren en uitdragen van ons KAM-beleid. Het beleid is op basis van risico’s en beheersmaatregelen vertaald naar afspraken en doelen. Deze zijn terug te vinden in procedures en instructies binnen de systemen.

Ik zorg er regelmatig voor dat deze afspraken en doelen onder de aandacht worden gebracht op de werkvloer. Dit doe ik o.a. door het samenstellen en geven van toolboxen en het opstellen van werkplekinspecties. Het doel hiervan is dat het moet leven. Aandacht voor Kwaliteit, Arbo en Milieu is namelijk een zaak van en voor ons allemaal.

HomeDNA
Een handige tool die mij ondersteunt bij het samenstellen en registreren van toolboxen en werkplekinspecties is HomeDNA. HomeDNA faciliteert Hemink Groep o.a. in de bewonerscommunicatie in combinatie met efficiënte tools voor het vastleggen en bewaken van de kwaliteit van de bouw. De verantwoordelijke werknemers kunnen hierdoor in één oogopslag controleren wat de inhoud van de toolbox en de werkplekinspectie is, weten welke informatie zij over dienen te brengen aan de uitvoerende werknemers en kunnen direct de registratie van de handtekeningen vastleggen. Dit alles zorgt voor een overzichtelijke en tijdbesparende vastlegging waar wij als bedrijf veel baat bij hebben.

Certificaten VCA** en ISO 9001:2015
Samen met mijn collega’s heb ik elke dag het doel om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken om zo bedrijfsongevallen te voorkomen. Om dit aan te tonen beschikken wij als bedrijf over een VCA-bedrijfscertificaat en al onze medewerkers over een persoonlijk VCA-certificaat. In augustus van dit jaar hebben wij de jaarlijkse audit door een externe partij ondergaan. Ook dit jaar zijn wij weer geslaagd!

Een andere belangrijke doelstelling in onze organisatie is kwaliteit. Om dit te onderschrijven beschikken wij over de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement, het ISO 9001:2015 certificaat. Ook de bijbehorende audit van dit certificaat hebben wij in 2018 positief afgesloten.

KAM Aandacht voor Kwaliteit – Arbeid en Milieu

Back To Top