MVO

De toekomst wacht je niet af! Die creëer je zelf!

Een ambitieuze uitspraak… zeker, maar niet zonder reden. Dit heeft alles te maken met waar Hemink voor staat en wil blijven staan: vooruitgang, innovatie, resultaatgericht samenwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met passie en lef stellen we onze doelen waarbij we blijvend gemotiveerd raken door alle bewegingen en uitdagingen in de huidige tijd.

Zo zijn we in staat om met plezier te blijven werken aan het opbouwen van loyale relaties met onze huidige en toekomstige opdrachtgevers, die de basis vormen van ons bestaansrecht. Nu en op de lange termijn.

Hieronder vindt u een digitale brochure met alle informatie over onze MVO aanpak. Deze kunt u ook als hardcopy bij ons opvragen via info@heminkgroep.nl

 

Omgaan met agressie

Hemink wil haar medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen agressie, geweld en de nadelige gevolgen hiervan. Daarom hebben wij een agressie protocol met bijbehorende beslisboom opgesteld.

Klik hier om het agressieprotocol te downloaden

Klik hier om de beslisboom te downloaden

 

PROJECTEN
WAAR WE
TROTS OP ZIJN