skip to Main Content
Onderhoudswerkzaamheden Woonzorgcentrum de Kiekendief te Almere

In opdracht van Woonzorg Nederland hebben wij onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan Woonzorgcentrum Kiekendief te Almere.

Werkomschrijving 
De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
– Vastzetten groot draaikiepraam
– Vervangen draaikiepraam
– Nieuw kozijndeel aanbrengen incl. ventilatieroosters
– Demonteren bestaande hang- en sluitwerk
– Schilderwerkzaamheden

Bewoners
Een belangrijk aandachtspunt tijdens dit project waren de bewoners. Wij hadden namelijk te maken met een “speciale” doelgroep: senioren. Onderhoudswerkzaamheden brengen altijd overlast met zich mee en dat geldt zeker voor bewoners die in een woonzorgcentrum wonen. Wij realiseren ons dit als geen ander. Voor het team lag er dus de uitdaging om ervoor te zorgen dat de bewoner ondanks de onderhoudswerkzaamheden een zo plezierig mogelijke periode beleven. Door tijdig/duidelijk te communiceren, een strakke werkmethode aan te houden en hulp te bieden aan de bewoners zijn wij er goed in geslaagd om dit te realiseren.

Lean werken
In dit project hebben wij de lean gedachte toegepast. Er is gewerkt aan de hand van een lean planning. Deze planning werd per dag met alle collega’s op de bouw besproken tijdens de daily stand. De daily stand is een kort overleg waarbij aan de start van iedere nieuwe werkdag o.a. de planning, bewonerstevredenheid, verbeterpunten etc. worden besproken.

Terug naar projecten
MEER WETEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Back To Top