skip to Main Content
Verduurzaming in opdracht van Vechtdal Wonen

In 2017 hebben wij in opdracht van Vechtdal Wonen (toen nog Woningstichting de Veste) de verduurzaming uitgevoerd aan 101 woningen in Ommen e.o. Tijdens dit project is er een intensieve samenwerking ontstaan zowel op het sociale als technische vlak. Deze prettige samenwerking heeft er in geresulteerd dat wij na dit project ook 167 Patiowoningen te Enschede verduurzaamt en zijn wij op dit moment bezig met de verduurzaming van 296 woningen in Ommen e.o.

Werkomschrijving verduurzaming 296 woningen
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

Werkzaamheden in de woning

 • Asbestsanering
 • Aanbrengen mechanische ventilatie
 • Vervangen CV ketel
 • Vervangen gasleiding
 • Plaatsen rookmelders
 • Enkel glas vervangen voor HR++ glas
 • Vervangen draai- en klepramen
 • Plaatsen ventilatieroosters
 • Vervangen groepenkast aan de huidige eisen
 • Plaatsen nieuwe voordeur incl. politiekeurmerk

Werkzaamheden buiten de woning

 • Vervangen dakplaten door nieuwe geïsoleerde dakplaten
 • Vervangen goten door nieuwe zinken dakgoten met PVC afvoer
 • Verwijderen schoorstenen
 • Vervangen bestaande dakkappellen en dakramen door geïsoleerde dakkapellen en dakramen
 • Aanbrengen spouwmuurisolatie
 • Voeg- en metselwerk herstellen
 • Buitenschilderwerk

De werkzaamheden hebben geresulteerd in meer wooncomfort en lagere energielasten voor de bewoner.

Bewonerscommunicatie
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in bewoonde staat. Om optimaal te communiceren met de bewoners hebben wij de volgende communicatiemiddelen toegepast:

 • Bewonersmap
 • Informatiebijeenkomst
 • Wallpaper
 • Hemink app
 • Persoonlijk contact
 • Bereikbaarheid uitvoerder
 • Startgesprek incl. dagkalender

Bijzonderheden project
De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee bouwstromen. Op iedere bouwstroom hebben wij een uitvoerder ingezet, die ook de sociale contacten met de bewoners onderhoud.

Wij zijn trots op deze samenwerking en bedanken Vechtdal Wonen voor het vertrouwen.

Back To Top