skip to Main Content
Verduurzaming in opdracht van Plavei

In 2018 hebben wij in opdracht van Plavei de verduurzaming uitgevoerd aan 182 woningen in Didam e.o. Tijdens dit project is er een intensieve samenwerking ontstaan zowel op het sociale als technische vlak. Deze prettige samenwerking heeft erin geresulteerd dat wij aansluitend gestart zijn met de verduurzaming van fase 2 (113 woningen) en fase 3 (107 woningen).

Werkomschrijving
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

 • Het isoleren van de begane grondvloer woonkamer
 • Het isoleren van de buitenspouw
 • Het isoleren van de kap (van binnenuit)
 • Het vervangen van enkel glas naar dubbel glas
 • Het aanbrengen van ventilatieroosters
 • Partieel voegwerk herstel buitengevel en schoorsteen
 • Vervangen CV ketels ouder dan 10 jaar
 • Aanbrengen zonnepanelen
 • Buitenschilderwerk

Bewonerscommunicatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat. Hiervoor is een tijdige en duidelijke communicatie van essentieel belang. Daarom hebben wij ook voor dit project een bewonersconsulente ingezet. Zij zorgt ervoor dat de bewoners niet voor verrassingen komen te staan en geeft veel persoonlijke aandacht aan de bewoners. Op dit project hebben wij de volgende communicatiemiddelen ingezet:

 • Informatiemap
 • Bewonersboekje
 • Dagkalender
 • Inzet 100% bewonersconsulent
 • Informatiebijeenkomst in kleine groepen
 • Wallpaper
 • Voorbereidingskaart
 • Hemink app (HomeDNA)

Wij zijn trots op deze samenwerking en bedanken Plavei voor het vertrouwen.

Terug naar projecten
MEER WETEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Back To Top