skip to Main Content
Verduurzaming 24 woningen ter Aar

In opdracht van Syntrus Achmea voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit met als doel de woningen op te waarderen en energiezuiniger te maken.

Werkomschrijving
In hoofdlijnen voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

 • Het vervangen van raamkozijnen en aanbrengen van HR++ glas
 • Nieuwe houten geïsoleerde voor- en achterdeur in bestaand kozijn, inclusief nieuw hang- en sluitwerk
 • Aanbrengen van vocht gestuurde mechanische ventilatie in de badkamer
 • Verbeterde isolatie van vloerluiken en controleren van overige isolatie
 • Aanbrengen van nieuwe dakisolatie op het bestaande dakbeschot
 • Aanbrengen van nieuwe dakpannen en hemelwaterafvoeren
 • Aanbrengen van zonnepanelen
 • Plaatsen van rookmelders
 • Vervangen badkamer, keuken en toilet

Deze maatregelen resulteren in lagere energielasten en een verhoging van het wooncomfort.

Bewonerscommunicatie 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat. Op optimaal te communiceren met de bewoners hebben wij de volgende communicatiemiddelen ingezet:

 • Home DNA
 • Informatiebijeenkomst
 • Huisbezoeken
 • Startgesprek met dagkalender
 • Bewonersmap
Terug naar projecten
MEER WETEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Back To Top