Planmatig onderhoud Van Riebeeckweg Hilversum

In opdracht van de Alliantie VvE diensten hebben wij het planmatig onderhoud uitgevoerd aan de Van Riebeeckweg in Hilversum. Hierbij hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Schilderwerk houten gevelkozijnen, -ramen en -deuren
  • Schilderwerk gevelstucwerk
  • Schilderwerk betonnen onderdelen, o.a. onderzijde balkons en diktekanten
  • Coaten van de balkonvloeren en hellingbanen
  • Leveren en plaatsen postkasten incl. bellentableau
  • Reinigingswerkzaamheden gevelstucwerk en kunststof gevelelementen
  • Incidenteel herstellen van voegwerk en leveren en plaatsen betonnen afdekkers t.p.v. tuinmuren hellingbanen

 

Naar aanleiding van het onderhoud aan drie complexen rondom de van Riebeeckweg, hebben we ook opdracht gekregen voor een vierde complex. Hoe dat tot stand is gekomen? Lees het hier: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778675874767147008/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6778675874767147008%29

PROJECTEN
WAAR WE
TROTS OP ZIJN