Samen bouwen

Wij vinden het ‘gewoon’. Toch realiseren we ons de toegevoegde waarde van de combinatie van onze diensten:

Brandveiligheid

Al vanaf de planvorming en daarna tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw is brandveiligheid een belangrijk veiligheidsaspect. Daar heb je specialisten voor nodig. Een totaalpartner op het gebied van brandveiligheid. Advies, brandcompartimentering, het plaatsen van brandbeveiligingsinstallaties en het beschermen van draagconstructies. Mensen die je veel uit handen kunnen nemen en met je meedenken: van advies tot en met de nazorg. En wat is nu veiliger dan een totaalpartner die al die kennis in huis heeft?

Lees meer >

Bouwfysica

Naast de brandveiligheid en de constructie zijn uiteraard ook de fysieke aspecten van een gebouw essentieel. Dat betekent dat goed ingespeeld moet worden op de invloed van licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Want dat heeft immers grote gevolgen voor het comfort en de gezondheid van de mensen die wonen of werken in de ruimtes. Passende ventilatiesystemen, koeling en verwarming zijn belangrijk voor het welzijn van de gebruikers. Bij Hemink staat dit comfort voorop. Met innovatieve en duurzame oplossingen.

EPA-W adviseurs

De EPA-W adviseurs van Hemink zijn onmisbaar. Hun gespecialiseerde kennis van energieprestaties op basis van de NTA8800 brengt elk project op een hoger niveau. In het voortraject leveren ze waardevolle input en berekeningen voor de verschillende scenario’s. De gevolgen van bepaalde keuzes voor de energieprestaties zijn daarmee live inzichtelijk. En dat helpt onze opdrachtgevers weloverwogen, toekomstbestendige keuzes te maken. Op aanvraag kunnen de labels afgemeld worden  

Voor een waardevolle toekomst, in elk opzicht. 

Prefab schoorstenen en gevelbekleding

Een korte bouwperiode, zo weinig mogelijk transportbewegingen en een uitgekiend proces. Daar draagt onze eigen prefab specialist aan bij. Met gevelbekleding en volledig geprefabriceerde schoorstenen. Het resultaat is een duurzame gevel, die nauwelijks onderhoud nodig heeft.

Lees meer >

Milieutechniek voor asbestsanering

Asbestsanering. Voor veel organisaties een uitdaging. Een snelle, professionele oplossing is immers vereist, veilig en grondig uitgevoerd. Dagelijkse kost voor de mensen van Hemink Milieutechniek. Zij nemen u deze verantwoordelijkheid graag uit handen. Met een totaaloplossing volgens een professioneel stappenplan en slechts één aanspreekpunt voor het gehele traject.

Lees meer >
 Meer weten over hoe we samen kunnen bouwen?