Dagelijks onderhoud: een hele zorg minder

Bij dagelijks onderhoud hoort een vlotte doorlooptijd. Een hele zorg minder voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren, etc. En voor de bewoners optimaal wooncomfort. 

Garanties en onderhoud na oplevering

Tot drie maanden na oplevering van een verduurzamingstraject of zes weken na oplevering van een afbouwproject staan we garant voor eventuele verbeterpunten of onvolkomenheden. Maar ook na dat eerste kwartaal kunt u terecht bij onze afdeling Service en Onderhoud. We lossen het snel voor u op.  

Mutatieonderhoud

U bent gebaat bij een vlotte doorstroming bij de wisseling van huurders. We onderhouden en renoveren zo nodig de woningen bij mutaties, variërend van kleine reparaties tot het vervangen van een badkamer, toilet of keuken. Dankzij onze strakke planning is de woning snel weer verhuurbaar.

Reparatieonderhoud

Ook op vaste basis verzorgen we reparatie- en ander dagelijks onderhoud op afroep. Een belangrijke dienst voor de bewoners, waarmee we onze opdrachtgevers veel uit handen nemen. Voor rust en zekerheid.  

Herbestemming panden

Krijgt uw pand een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld van kantoor naar appartement? Daar gaan onze vakmensen van stralen. Zij zorgen ervoor dat de veranderingen efficiënt en binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden zodat de ruimtes snel weer kunnen worden benut. Vanaf de eerste schets tot en met de oplevering.   

Dagelijks en mutatieonderhoud: 100% Hemink!  

Meer weten over dagelijks en mutatieonderhoud?