RGS-partner planmatig onderhoud Salland Wonen

Wij zijn trots dat wij één van de vijf onderhoudspartijen zijn waarmee SallandWonen Resultaat Gericht Samenwerkt. Hiermee dragen wij ons steentje bij om het bezit van SallandWonen in goede conditie te houden.

DEEL DIT