Samenwerking met Partou: 700 opvanglocaties

Partou heeft landelijk c.a. 700 kinderdagverblijven/BSO’s. Hiervoor voeren wij dagelijks onderhoud uit, maar ook kleine verbouwingen. We werken samen op basis van vertrouwen en vastgestelde kaders, waarbij het uitgangspunt is dat opvanglocaties gemoderniseerd worden. Dit gebeurt vaak tijdens gebruik van de locaties, waardoor een precieze afstemming met de betrokkenen zeer belangrijk is.

DEEL DIT