Milieutechniek

Hemink Milieutechniek biedt complete oplossingen aan op het gebied van (asbest)sanering. Bij ons kunt u profiteren van complete ontzorging. Wij verzorgen het hele traject van A t/m Z.

Bekijk ons stappenplan:

Het verwijderen van asbest wordt in de meeste gevallen verzorgd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf (SC 530 gecertificeerd). Hemink Milieutechniek voert het gehele traject van asbestsanering uit. Wij starten het traject met het laten opstellen van een inventarisatierapport. Dit rapport wordt opgesteld volgens de laatste wet- en regelgeving die in Nederland geldt voor asbestverwijdering. Om een goed asbestinventarisatierapport op te laten stellen bespreken wij eerst samen met u de exacte plannen voor uw project. Op deze manier denken wij vroegtijdig met u mee om zo de beste oplossing aan te bieden.

Nadat wij inzichtelijk hebben wat de exacte plannen zijn voor het project, kunnen wij een inventarisatierapport laten opstellen. In het inventarisatierapport wordt onder andere weergegeven waar de asbest zich bevindt, om welke risicoklasse het gaat en wat de aanbevolen maatregelen zijn voor de asbestsanering. Naar aanleiding van de bevindingen bespreken wij met u wat de verwachte werkzaamheden inhouden en wat voor u de beste oplossing is.

Met een goede asbestinventarisatie zorgen wij ervoor dat er geen onverwachte asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen tijdens het uitvoeren van (overige) werkzaamheden.

Daarnaast heeft u een asbestinventarisatierapport nodig, omdat er bij het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding ingediend moet worden bij de betreffende gemeente of Omgevingsdienst.

In overleg met u vragen wij de sloopmelding aan bij de betreffende instantie(s). Hierbij moet u rekening houden met de volgende doorlooptijd:

 1. Mutatiewoning
  Bij een mutatiewoning mogen wij na vijf werkdagen starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit betreft dan de ‘kleinere’ werkzaamheden.
 1. Bewoonde woningen
  Is de woning bewoont? Dan heeft de gemeente of Omgevingsdienst maximaal vier weken de tijd om de sloopmelding op z’n volledigheid te beoordelen en te verstrekken. Om geen onnodige tijd te verliezen kunnen wij in deze periode in overleg met u wel alvast de werkzaamheden gaan inplannen.
 
Voordat wij starten met de werkzaamheden dienen wij dit minimaal twee dagen van tevoren te melden bij diverse instanties, denk hierbij aan de betreffende gemeente of Omgevingsdienst, onze certificerende instellingen en de inspectie SZW. Deze instanties komen met enige regelmaat onaangekondigd de werkzaamheden controleren om er zorg voor te dragen dat er gewerkt wordt in een veilige omgeving. Dit zowel voor onze werknemers als voor bewoners en omwonenden. Indien gewenst (en van toepassing op uw project) kunnen wij het gehele communicatietraject met uw huurders of eigenaren op ons nemen. Dit betekent in de voorbereidingsfase dat wij de huurders optimaal voorbereiden op de werkzaamheden. Dit doen wij door een visuele en persoonlijke aanpak. Ook tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden staan wij klaar voor uw huurders. Gedurende het hele project hebben zij een vast aanspreekpunt.

Zodra de voorbereidingen zijn getroffen en alle belanghebbenden optimaal zijn geïnformeerd starten wij met het uitvoeren van de werkzaamheden. De asbesthoudende toepassing wordt vakkundig verwijderd en direct dubbelzijdig verpakt.

Wij zijn een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Onze medewerkers zijn in het bezit van de juiste certificaten en medisch keuringen. Ook worden zij verplicht om hun VCA-papieren te behalen.

Op locatie is een DTA (deskundig toezichthouder asbestsanering) aanwezig die toezicht houdt op de werkzaamheden. Hij is het aanspreekpunt voor de bovengenoemde instanties, bewoners en eventueel overige bezoekers. Hij zorgt ervoor dat de DAV-ers (deskundig asbestverwijderaar) op de hoogte zijn van hun taken en dat het materiaal en materieel naar behoren functioneert.

Zodra de werknemers gereed zijn met het saneren/verwijderen van de asbesthoudende toepassingen controleert de DTA het werkgebied. Vervolgens wordt het werkgebied visueel gecontroleerd door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium. Bij een binnensanering (ook wel containment genoemd) is er ook een eindmeting. Dit om er zeker van te zijn dat de ruimte weer zonder PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) toegankelijk is. Zodra de laborant tot de conclusie komt dat de ruimte vrij is van de reeds verwijderde asbesthoudende materialen wordt de ruimte weer vrij gegeven en ontvangt de DTA een vrijgavecertificaat. Het verwijderde asbesthoudende materiaal wordt nu zo spoedig mogelijk afgevoerd naar de stort en het werkgebied wordt schoon en netjes achtergelaten.

Als de werkzaamheden gereed zijn evalueren wij met u het project en ontvangt u van ons alle benodigde documenten zoals: opleverdocument, vrijgavecertificaat en stortbewijs, opleveren in het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).

 

De voordelen

 • Alle kennis onder één dak
 • Aanbieden complete oplossing
 • Kostenbesparend
 • Flexibele partner
 • Complete ontzorging
 • Afspraak = afspraak
 • Bewoners weer snel & veilig in de woning

Contactpersonen

Certificaten

PROJECTEN
WAAR WE
TROTS OP ZIJN